Tallinna Euroopa Kooli direktor

Kui unistad põnevast ja väljakutset pakkuvast tööst rahvusvahelises koolis, siis ootame Sind kandideerima. Tähtaeg 01.08.2022.

Direktorina saad

 • panustada rahvusvahelise hariduse arengusse ja edendamisse Eestis;

 • teostada oma unistusi professionaalsel tasemel ja tunda rõõmu oma meeskonna meisterlikkusest;

 • osaleda kooli sidusgruppide, Euroopa Koolide inspektorite ja teiste Euroopa koolide koostöös;

 • kasutada omandatud juhtimiskompetentse pedagoogilises, haldus- ja finantsvaldkonnas;

 • edendada ja koordineerida kooli õppe- ja kasvatustööd;

 • kasutada oma keeleoskust kooli peamistes töökeeltes (inglise ja prantsuse/saksa).

Ootame Sind kandideerima, kui

 • soovid pühenduda kooli juhtimisele, mis tagab kooli arengu;

 • oled valmis esitama oma visiooni uuenduslikust ja koostöisest koolist;

 • oled väga hea koostööoskusega;

 • lähtud oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist;

 • omad magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni;

 • omad juhtimiskompetentsust ja -kogemust;

 • oskad vähemalt kahte võõrkeelt, mis kuuluvad Euroopa Koolide kolme töökeele hulka, st lisaks inglise keelele ka prantsuse või saksa keelt, neist ühte vähemalt C1 tasemel;

 • omad teadmisi Euroopa Koolide süsteemi põhimõtetest ja toimimisest.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

 • Europassi CV võõrkeeles (inglise), kohustuslik lisada vähemalt 2 soovitajat;

 • visioonivideo teemal "Tallinna Euroopa Kool õpilaste arengu toetajana" (inglise);

 • motivatsioonikiri võõrkeeles (inglise);

 • haridust tõendavad dokumendid;

 • karistusregistri tõend, mis kinnitab, et puuduvad kitsendused lastega töötamiseks:

 • inglise ja prantsuse/saksa keeleoskustaset tõendavad dokumendid.

Palun saatke vajalikud dokumendid kasutades allolevat vormi, hiljemalt esmaspäeval, 1 augustil 2022.

Tööle asumise aeg on 29. august 2022.

Lisaküsimuste korral palun kirjuta [email protected].

Lisainfo Euroopa Koolide süsteemi ja Tallinna Euroopa Kooli kohta: www.eursc.eu ja www.tes.edu.ee

Töökuulutus inglise keeles/Job ad in English.

Kandideeri