NÕUSTAJA

Ela ükskõik millises Eesti otsas –
tule tööle Tallinna ja Harjumaa nõustajate tiimi!

Nõustaja tööd saab meie juures teha kahel ametikohal:

TÖÖVAHENDUS­KONSULTANDI või JUHTUMI­KORRALDAJANA

Töökeskne nõustamine on töötukassas kahetasandiline, mis võimaldab meil pühenduda klientidele vastavalt nende vajadusele.

Töö erinevus seisneb klientide profiilis, kliendile pühendatud aja mahus, nõustamise sageduses, pakutavate teenuste spetsiifikas ning võrgustikutöö kasutamises klientide abistamisel.

Job ad image

Töövahendus­konsultant

Töövahenduskonsultandi klientideks on inimesed, kes vajavad oma tööotsingute toetamiseks mõningal määral töötukassa tuge, kuid valdavalt on nad oma tööotsingutes iseseisvad.

Sinu tööülesanneteks on:

 • Tööturuteenuste vajaduse hindamine ja teenuste tutvustamine kliendile

 • Töötuna ja tööotsijana arvelevõtmine ja arveloleku lõpetamine

 • Erinevate taotluste vastuvõtmine ja menetlemine

 • Koostöös kliendiga tegevuskava koostamine

 • Aktiivsusnõuete ja teenustel osalemise tingimuste selgitamine

 • Töö vahendamine ning tööotsingute motiveerimine ja juhendamine

Töövahenduskonsultandi töötasu algab 1400 eurost (brutotasu) ning tulemusliku töö korral on Sul juba poole aasta pärast võimalik saada 1550 eurost töötasu. Lisaks maksame kaks korda aastas kvaliteeditasu, mille suurus kokku on terve Sinu ühe kuu palk.

Vaata videost, kuidas töövahenduskonsultant töömaailma muudab!

Job ad image

Juhtumikorraldaja

Juhtumikorraldaja klientideks on inimesed, kes vajavad tööotsingutes täiendavat abi ja spetsiifilisi teenuseid ning kelle abistamiseks on oluline võrgustiku kaasamine.

Sinu tööülesanneteks on:

 • Hinnata kliendi valmisolekut ja võimalusi töö otsimiseks ning tööle asumiseks

 • Hinnata kliendi teenuse vajadust ning suunata ta teenusele

 • Koostada koostöös kliendiga tegevuskava

 • Teha kliendi toetamiseks koostööd võrgustikupartneritega ja lähivõrgustikuga

 • Viia läbi töövõime hindamise intervjuusid

Juhtumikorraldaja töötasu algab 1500 eurost (brutotasu) ning tulemusliku töö korral on Sul juba poole aasta pärast võimalik saada 1700 eurost töötasu. Lisaks maksame kaks korda aastas kvaliteeditasu, mille suurus kokku on terve Sinu ühe kuu palk.

Vaata videost, kuidas juhtumikorraldaja töömaailma muudab!

Job ad argument image

Unistuste tööandja 2022

Tugev organisatsioonikultuur, hooliv suhtumine töötajatesse, paindlik töökorraldus ja kokkuhoidvad meeskonnad - need on ühed paljudest märksõnadest, mis tõid selle aasta alguses töötukassale Unistuste tööandja tiitli. Tunneme uhkust!

Vaata pakutavate hüvede kohta rohkem
SIIT

Job ad argument image

Toetatud sisseelamine

Uue töötajana saad Sa endale juhendaja, kes korraldab väljaõppe ja sisseelamise ning toetab igakülgselt uute oskuste omandamisel. Lisaks läbid Sa erinevaid tööalaseid sisekoolitusi - alustades ülevaatlikest koolitustest töötukassa teenuste kohta kuni töökeskse nõustamise metoodikani. Igapäevases töös toetavad Sind Sinu vahetu juht ja töökaaslased ning abiks on kaasaegsed infosüsteemid.

Job ad argument image

Töökoht ja tööaeg

Otsime uusi meeskonnaliikmeid kõikidesse Tallinna ja Harjumaa osakonna büroodesse.
Tööaeg on esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 8.00-16.30, teisipäeval 8.00-18.00 ja reedel 8.00-15.00. Osa nõustamisi toimub e-kanalite ja telefoni kaudu, seega juhiga kokkuleppel on Sul võimalik teha osaliselt ka kaugtööd.

Sobid nõustajaks, kui:

 • Sul on kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöös, eripedagoogikas, pedagoogikas, noorsootöös, psühholoogias, õenduses (vaimse tervise alal), tegevusteraapias). Toetame oma töötajat muu kõrghariduse olemasolul sotsiaaltöö kõrghariduse või kutse omandamisel!

 • Valdad kõrgtasemel eesti keelt ja väga heal suhtlustasemel vene keelt.

 • Sul on varasem nõustamise kogemus.

 • Oled leidlik probleemilahendaja, avatud  uutele kogemustele ning valmis julgustama ja inspireerima inimest igas olukorras.

 • Oled valmis vaatama kliendi vajadusi terviklikult ning otsima uusi võimalusi koostöös teistega.

 • Oskad enda aega planeerida ja tõhusalt kasutada.

 • Tunned end kindlalt arvuti kasutamisel.

Saada meile oma CV

Virtuaalne infotund

Soovid rohkemat teada enne kui kandideerid? Osale virtuaalses infotunnis, kus nõustajate tööd ja tegemisi tutvustavad meie oma töötajad! Järgmine infotund toimub 23.08.2022 kell 17.00-18.00. Täpsem informatsioon registreerimise kohta tuleb lähiajal.

Tule, muudame koos töömaailma!

Sinu küsimustele vastab personali peaspetsialist Kristin Tamm

Kandideeri kohe, sest kandidaatide hindamine ja valik toimub jooksvalt.

Job ad image